Serviceavtal

Det är alltid en utmaning att skapa ett framgångsrikt recept för sitt underhållsarbete men med rätt serviceavtal kan man nå nya möjligheter.

Med ett serviceavtal från oss har du många förmåner och där vi tillsammans bygger upp en tjänst som är specifikt anpassad utifrån era behov.

Tjänster

Containerlösning

Vi har möjlighet att ge er en lösning där vi kostnadsfritt, lägger upp en depå med pumpar, slangar och alla tillbehör som ni har behov av gällande er pumpning. Vi ronderar våra Containrar en gång i veckan och räknar av vad ni har förbrukat och fakturerar er enligt faktureringsplanen. Detta minimerar kostsamma transporter.

Rådgivning

Tillsammans med Grindex och Pumpsnabbens duktiga medarbetare, kan vi tillsammans dimensionera och konstruera den bästa lösningen just för dig. Vi kan på konsultbasis ta fram ett koncept på en totallösning för dina behov i er tunnel. Vi kan ta fram sedimenteringstankar bassänger pumpstationer och ledningar i alla material. Vi har licensierade svetsare och goda konstruktörer som tillsammans med er tar fram en kostnadseffektiv lösning på era problem och behov.

Service

Vårt serviceteam har lång erfarenhet av service och underhåll på Grindexpumpar. Samtliga tekniker är utbildade och certifierade av Swepump. Vi följer noggrant ett system av förutsedda fakta där Grindex långa erfarenhet kommer väl till pass.

Löpande rapportering

För att ge er den mest kostnadseffektiva servicen, ger vi er en veckovis rapportering på status i våra system. Det ger er en god överblick på kommande kostnader. Vi ger er pumpsaldon, antal uthyrda pumpar och förslag på när pumparna skall in för underhållsservice.