Serviceavtal

Avloppsgropar/stationer  med GSM övervakning.

Utföra service av applikation inom ordinarie arbetstid, 07.00-16.00,

med möjlighet till fler inspektioner mot extra kostnad.

Visuell inspektion av pump 

Funktionskontroll av pump 

Rengöring av pumpar

Kontroll av olja  

Kontroll av slitage

Statusrapport efter ovan nämnda arbete. 

Rekommendations rapport efter ovan nämnda arbete, medeventuella reparationer/justeringar som krävs för att försätta applikationen/pumpen i rimligt funktionsskick, om kunden begär detta eller servicetekniker finner det nödvändigt.

Kostnadsfri support via telefon (alla dagar under kontorstid).