Underhåll

Pumpsnabben servar alla typer av pumpar. Vi är också auktoriserad servicepartner för Grindex, Grundfos,Flygt och WILO se under fliken partners. Vi erbjuder serviceavtal och kundanpassade underhållspaket. Vi utför service ute hos kund eller på vår verkstad i Farsta. Vi kan också hjälpa till med förebyggande underhåll och teknisk support.

Vi installerar, underhåller och erbjuder service på alla typer av pumpar.