Energieffektivisering

Fem viktiga skäl för att energieffektivisera

De viktigaste skälen för energieffektivisering inom företag anges nedan. Den inbördes rangordningen kan förstås variera från företag till företag.

Klimat och miljö Fokuseringen på klimatfrågan är stark och kommer med all säkerhet att kraftigt öka i framtiden. Företagens utsläpp av växthusgaser kommer att granskas noga. De traditionella miljöfrågorna har företagen hanterat under många år.

Lönsamhet Snabbt ökande energikostnader minskar vinsten. Enkla och lönsamma åtgärder bidrar till att höja vinsten.

Lagar, förordningar och myndigheternas krav Kraven från myndigheterna på att företagen ska använda energin allt effektivare kommer att skärpas successivt. Miljöbalkens hänsynsregler kommer att tillämpas striktare.

Kundernas krav Många företag säljer sina produkter med argument att de hjälper slutkunden att minska energianvändningen. Slutkunderna ställer i ökande omfattning krav på att du som leverantör också ska vara energieffektiv, annars får någon annan leverera.

Image och PR Företagen är måna om att de uppfattas positivt hos kunder och allmänhet. En effektiv energianvändning kan förbättra företagets image och även ge positiv PR. Att företaget har ett gott rykte är också viktigt för den egna personalen och för möjligheterna att i framtiden värva personal

Tjänster

Containerlösning

Vi har möjlighet att ge er en lösning där vi kostnadsfritt, lägger upp en depå med pumpar, slangar och alla tillbehör som ni har behov av gällande er pumpning. Vi ronderar våra Containrar en gång i veckan och räknar av vad ni har förbrukat och fakturerar er enligt faktureringsplanen. Detta minimerar kostsamma transporter.

Rådgivning

Tillsammans med Grindex och Pumpsnabbens duktiga medarbetare, kan vi tillsammans dimensionera och konstruera den bästa lösningen just för dig. Vi kan på konsultbasis ta fram ett koncept på en totallösning för dina behov i er tunnel. Vi kan ta fram sedimenteringstankar bassänger pumpstationer och ledningar i alla material. Vi har licensierade svetsare och goda konstruktörer som tillsammans med er tar fram en kostnadseffektiv lösning på era problem och behov.

Service

Vårt serviceteam har lång erfarenhet av service och underhåll på Grindexpumpar. Samtliga tekniker är utbildade och certifierade av Swepump. Vi följer noggrant ett system av förutsedda fakta där Grindex långa erfarenhet kommer väl till pass.

Löpande rapportering

För att ge er den mest kostnadseffektiva servicen, ger vi er en veckovis rapportering på status i våra system. Det ger er en god överblick på kommande kostnader. Vi ger er pumpsaldon, antal uthyrda pumpar och förslag på när pumparna skall in för underhållsservice.