Referenser

Pumpsnabbens referenser är av varierande storlek.I de flesta fall jobbar vi direkt åt fasthetsägaren. Ibland som underentreprenör åt något förvaltningsbolag.Nedan har vi valt att visa några exempel på kunder.